လတ်တလောသင်ခန်းစာများ

TOUDAI Education

TOUDAI Education ဆိုသည်မှာ ဂျပန်စာလေ့လာနေသောသူများအတွက် ဂျပန်စာပိုမိုကျွမ်းကျင်လာစေရန် Levelအလိုက် Videoများနှင့် ရှင်းပြပေးထားသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း

လေ့လာလိုသော ဂျပန်သင်ခန်းစာများကို Levelအလိုက် Videoများနှင့်တကွ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လေ့လာလိုသော Level၊ သင်ကြားပြသသူအမည် သို့မဟုတ် လေ့လာလိုသောသင်ခန်းစာအမည်ဖြင့်လည်း ရှာဖွေပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်။

  • +157 lessons

    Explore a variety of fresh topics
  • Expert teachers

    Find the right instructor for you
  • Focus on target

    Increase your personal expertise

What would you learn?

Increase your expertise in Japanese language and personal development